...ideální řešení existuje!
21 let v IT byznysu

Reference

Česká spořitelna a.s., ERSTE Group

 • systém DON - výplata výnosů, podílové fondy, primární emise, zahraniční podílové fondy, obchodování s CP (BCPP), burzovní obchody, mobilní DON
 • lokální subregistr Střediska cenných papírů (oddělená část evidence SCP)
 • propojení do systému Servis 24, Sporotel, Call centrum (Accenture + BEA Web Logic + Tuxedo adapters)
 • integrace s účetními systémy SAP/Symbols
 • propojení na platební styk v systému PZSUN
 • propojení na REUTERS Portfolio Management System
 • propojení do datawarehouse ČS
 • komunikace s BCPP/UNIVYC
 • komunikace s investičními společnostmi
 • kartový program pro podílové fondy
 • bezpečnostní audit INFOSEC
 • mission-critical 24/7 systém
 • on-line cca 800 poboček a ~5000 uživatelů celkem
 • platforma: HP SuperDome, HP-UX 11i, Caché Enterprise ~1800 concurrent users
 • nepřetržitý vývoj od roku 1996
 • web: www.csas.cz

Raiffeisenbank a.s.

 • systém DON - výplata výnosů, zahraniční podílové fondy
 • integrace s účetním systémem MIDAS
 • propojení na platební styk v systému MultiCash
 • komunikace s investiční společností
 • platforma: Intel, Windows NT/2000, Caché
 • v provozu od roku 2000
 • web: www.rb.cz

Investiční a Poštovní Banka a.s. (ČSOB, KBC Group)

 • programování na zákázku v oblasti investičního bankovnictví
 • systém INVEST implementován pro IPB/ČSOB
 • obchodní modul pro RMS a burzu
 • primární emise
 • výplata výnosů z CP
 • úschova a uložení CP
 • nástroj na centralizovaný export/import dat
 • platforma: Alpha servery, OpenVMS, GT.M, PROFILE, DATA-QWIK
 • aktivní spolupráce v letech 1996 až 2000
 • web: www.csob.cz

Mileta a.s., Hořice v Podkrkonoší

 • ekonomika, skladování, řízení textilní výroby, kalkulace, prodej
 • OpenVMS na počítačích AlphaServer a MicroVAX
 • 8 závodů s přenosy dat
 • success story ke stažení zde
 • web: www.mileta.cz

ZPT s.r.o., Vigantice

 • ekonomika, skladování, řízení výroby, odbyt, mzdy
 • Intel server, Windows 2000, PC klienti
 • web: www.zptvigantice.com

CHEMOPETROL a.s., Litvínov

 • mzdy pro 10000 matric
 • AlphaServer 2100, OpenVMS
 • 32 stanic PC, gateway TCP/IP-LAT v síti Novell

KOVONAX s.r.o., Bystřice pod Hostýnem

 • ekonomika, skladování, řízení výroby nábytku, prodej, mzdy
 • DEC 2000-300 AXP, OpenVMS, terminálová síť VT420
 • web: www.kovonax.cz

TONAK a.s., Nový Jičín

 • mzdy pro 1500 matric
 • AlphaServer 2100 s OpenVMS
 • terminálová síť VT420
 • web: www.tonak.cz

Chemopetrol PENTAR s.r.o., Horní Slavkov

 • ekonomika, řízení strojírenské výroby podle norem ISO 900x
 • MicroVAX 3100 s OpenVMS
 • terminálová síť VT420
 • web: www.pentar.cz

ONTEX CZ s.r.o., Turnov

 • ekonomika, skladování, kalkulace
 • Prioris 6200, Windows NT 4.0, síť PC
 • web: www.ontex.cz

Pragomont Group s.r.o., Praha

 • ekonomika, distribuované skladování, mzdy pro 1000 matric
 • servery VAX 4000 a MicroVAX 3100 s OpenVMS
 • terminálová síť VT420, PC síť

MEDTEC-VOP a.s., Hradec Králové

 • ekonomika, mzdy pro 500 matric
 • MicroVAX 3100, OpenVMS, terminálová síť VT420
 • web: www.medtec-vop.cz

VOP 025 s.p., Nový Jičín

 • mzdy pro 700 matric, podniková síť PC

SV metal spol. s r.o.

 • Intranet, ekonomika, mzdy pro 200 matric, majetek
 • Intel server, Windows NT, PC klienti

Excon a.s.,Praha, Hradec Králové

 • mzdy pro 500 matric, 2 pobočky
 • Intel server, Windows 2000, PC klienti
 • web: www.excon.cz

Electro World s.r.o., Praha

Ingos s.r.o., Praha

 • ekonomika, skladování, mzdy, majetek, fakturace
 • Intel server, Windows 2000, PC klienti
 • web: www.ingos.cz

ELEKTROTRANS a.s., Praha

 • ekonomika, skladování, mzdy, Intranet
 • Intel server, Windows 2000, PC klienti
 • web: www.elektrotrans.cz

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

 • mzdy pro 500 matric
 • AlphaServer, OpenVMS, terminálová síť VT420
 • web: www.dpmhk.cz

Dopravní podnik města Pardubic, a.s.

 • dodávka prostředí Caché a asistence při interním vývoji aplikace pro řízení dopravy
 • web: www.dpmp.cz